We create all premium product and made to order

สื่อสิ่งพิมพ์

กระดาษแบ่งออกเป็นหลายประเภท

กระดาษอาร์ต (Art Paper) เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อเคมี และเคลือบผิวให้เรียบด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน การเคลือบอาจจะเคลือบมันเงาหรือแบบด้านก็ได้ มีสีขาว ใช้สำหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความสวยงาม งานพิมพ์สอดสี เช่น โบร์ชัวร์ แคตตาล็อก นามบัตร ปฏิทิน มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 80 – 160 กรัม/ตารางเมตร

กระดาษเหนียว (Kraft Paper)  เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อซัลเฟต จึงมีความเหนียวเป็นพิเศษ ใช้สำหรับทำสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ กระดาษห่อของ ถุงกระดาษ หรือส่วนใหญ่ที่คนนิยมเรียกว่ากระดาษน้ำตาล น้ำหนักอยู่ระหว่าง 80 – 180 กรัม/ตารางเมตร

กระดาษฟอกขาว (Woodfree Paper) เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อเคมี และฟอกให้ขาว เป็นกระดาษที่มีคุณภาพและมีความหนาแน่นสูง การดูดซึมน้อย ใช้สำหรับงานพิมพ์หนังสือ กระดาษพิมพ์เขียน