เข็มกลัด

+ ราคาเข็มกลัด

Piece Size Price (Baht)
500 2.5 CM 17
500 3.2 CM 19
500 4.4 CM 21
500 5.8 CM 23
500 10  CM 40

+ ราคาเข็มกลัดพวงกุญแจ

Piece Size Price (Baht)
1,000 4.4 CM 17